TEORIE IX, AL 1

TEORIE IX, AL 1

PROBLEME IX, AL 1

* MULTIMI DE NUMERE
* EXTRAGEREA RADICALULUI
** PROPR DE DIVIZIBIL
* INTERVALE
** HORNER (video 1)
*INEC GR.I, II
* INEC CU TABEL DE SEMNE
** CONDITIE DE SEMN CONSTANT
* ECUATII CU MODULE (video 1)
* INECUATII CU MODULE
** EC CU PARTE INTREAGA
** FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT
* CALCULAREA SUMELOR DE FRACTII
** SUME SI PRODUSE DE TERMEN GENERAL
** INDUCTIE CU PAS p
** INDUCTIE EGALITATI
** INDUCTIE, INEGALITATI
** INDUCTIE, DIVIZIBILITATE (video 1)
* MONOTONIA ȘIRURILOR (video 1, video 2)
*MĂRGINIREA ȘIRURILOR (video 1, video 2, video 3, video 4, video 5)
** SIRURI, MONOT SI MARG
* PROGR ARITM, DEFINITIA (video 1)
* PROGR ARITM, TERM GEN (video 1)
* PROGR ARITM, COND CA 3 NR TERM CONSEC (video 1)
* PROGR ARITM, COND CA UN SIR (video 1)
*PROGR ARITM, LEGAT INTRE TERMENI (video 1)
* PROGR ARITM, SUMA (video 1)
* PROGR ARITM, CALC SUME
** PROGR ARITM, EC CU SUMA
** PROGR ARITM, VERIF CA E SUMA DE p.a. (video 1)
* PROGR ARITM, PROBLEMĂ PRACTICĂ (video 1)
*PROGR GEOMETRICE, PB PRACTICĂ (video 1)
*PROGR GEOMETRICE, TERMEN GENERAL (video 1)
* PROGR GEOM, COND CA 3 NR TERM CONSEC (video 1)
* PROGR GEOM, COND CA UN SIR (video 1)
* PROGR GEOM, LEGAT INTRE TERMENI (video 1)
* PROGR GEOM, TERM GEN, SUMA (video 1)
* PROGR GEOM, CALC SUME
** PROGR GEOM, EC CU SUMA
** PROGR GEOM, TERM GEN GASIT DIN SUMA (video 1)
*PROGR GEOMETRICE, PB PRACTICĂ REZOLVATĂ (video 1)
***PB NONSTANDARD DE PROGRESII
*** INEGALITATI ALGEBRICE
*** INEGALITATTEA LUI CAUCHY-BUNIAKOVSKY-SCHWARZ (video 1, video 2, video 3, video 4)
**** PB NONSTANDARD ALG IX.1

TEORIE IX, AL 2

TEORIE IX, AL 2

PROBLEME IX, AL 2

** FORMA CANONICA A FCT GR.II
* COND PT RAD EC GR.II
** INTERV IN CARE VARIAZA RAD EC GR.II
* REL VIETE PT EC GR.II
** SEMNUL RAD EC GR.II
*** DISCUTIA NATURII SI SEMNULUI RAD EC GR.II
** RELATIE INDEPENT INTRE RAD
** COND DE AC RAD, RAD INVERSE
** EC ATASATA
* DESC IN FACTORI PT EXPRESII GR II
* SUMA PUTERILOR ASEMENEA A RĂDĂCINILOR
** EXPRESII SIMETRICE REFERITOARE LA RAD
** SISTEME SIMETRICE, OMOGENE
* SISTEM DE AXE CARTEZIAN
** PRODUS CARTEZIAN
** FCT PERIODICE, PARE, IMPARE
*EXPLICITARE MIN, MAX
** OPERATII CU FUNCTII
** COMPUNERE DE FUNCTII
* DETERMINAREA FCT GR.I, II
* GRAFICUL FCT GR.I, II
* MONOTONIA FCT GR.II
*** DEDUCEREA FORMEI GRAFICULUI
* DETERMINAREA PCT DE INTERSECTIE
** COND PT GRAF FCT GR.I
** COND PT GRAF FCT GR.II
** MULTIMEA VALORILOR UNEI FCT (video 1, video 2)
** GASIREA PCT FIXE (video 1)
** LOCUL GEOMETRIC AL VARFURILOR
*** SITUAREA RAD FATA DE PARAMETRI (video 1)

TEORIE IX, GEOME

TEORIE IX, GEOME

PROBLEME IX, GEOME

** GEOME PLANA ELEMENTARA
** PB SINTEZA GEOME PLANA ELEMENTARA
* VECTORI, NOȚIUNI INTRODUCTIVE (video 1, video 2)
* SUMA A DOI VECTORI (video 1)
*IDENTITATI VECTORIALE
*MODULUL UNEI SUME DE VECTORI
** DEMONSTRAREA PROPR VECTORIALE
*** PB ELEMENTARE DE GEOME VECTORIALA
*** EXPRIMARI DE VECTORI (video 1)
*** COLINIARIT VECTORI SI PCT.
*COORD VECTORILOR
** RELATII GEOMETRICE IMPORT

TEORIE IX, TRIGO

TEORIE IX, TRIGO

PROBLEME IX, TRIGO

TRIG IN TRIUNGHI DREPT
** PB UZUALE DE TRIG
** DEDUCEREA FORM TRIG
* IDENT TRIG, FORMULE FUNDAM
** IDENT TRIG, CONDITIONATE
** IDENT TRIG, PRODUSE, SUME
** IDENT TRIG, NONSTANDARD
RELATII TRIG DIN T COS
T COS, LUNG MEDIANEI
RELATII TRIG DIN T SIN
T SIN, R
** ARII, R, r
** PB FINALE DE TRIGO

FORMULE TRIGONOMETRICE