Pregătire EV NAȚ

Este vorba despre un minim de pregătire a evaluării naționale, o pregătire esențială, însă după parcurgerea metodică a acestor materiale, se pot lucra teste de evaluare.

Model ev naț 2021    Subiectul I (video)              Subiectul II (video)               Subiectul III (video)

Se vor actualiza, corecta și completa temele care lipsesc, însă merge al naibii de greu.

Cap. 1: MULȚIMI (teorie) 27 pct
Cap. 1: MULȚIMI (probleme)
video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7, video 8

Cap. 2: DIVIZIBILITATE (teorie) 11 pct
Cap. 2: DIVIZIBILITATE (probleme)

Cap. 3: NUMERE RAȚIONALE (teorie) 23 pct
Cap. 3: NUMERE RAȚIONALE (probleme)
video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7, video 8video 9

Cap. 4: UNITĂȚI DE MĂSURĂ (teorie) 6 pct
Cap. 4: UNITĂȚI DE MĂSURĂ (probleme)

Cap. 5: RAPOARTE ȘI PROPORȚII (teorie) 14 pct
Cap. 5: RAPOARTE ȘI PROPORȚII (probleme)
video 1, video 2

Cap. 6: NUMERE REALE (teorie) 16 pct
Cap. 6: NUMERE REALE (probleme)
video 1, video 2, video 3, video 4, video 5

Cap. 7: EC, SISTEME, INEC (teorie) 9 pct
Cap. 7: EC, SISTEME, INEC (probleme)

Cap. 8: CALCUL ALGEBRIC (teorie) 4 pct
Cap. 8: CALCUL ALGEBRIC (probleme)

Cap. 9: FUNCȚII (teorie) 11 pct
Cap. 9: FUNCȚII (probleme)

Cap. 10: UNGHIUL (teorie) 23 pct
Cap. 10: UNGHIUL (probleme)

Cap. 11: TRIUNGHIUL(teorie) 28 pct
Cap. 11: TRIUNGHIUL (probleme)

Cap. 12: PATRULATERE (teorie)  17 pct
Cap. 12: PATRULATERE (probleme)

Cap. 13: CERCUL (teorie) 11 pct
Cap. 13: CERCUL (probleme)

Cap. 14: GEOME ÎN SPAȚIU: PUNCTE, DREPTE, PLANE (teorie) 18 pct
Cap. 14: GEOME ÎN SPAȚIU: PUNCTE, DREPTE, PLANE (probleme)

Cap. 15: CORPURI GEOMETRICE(teorie) 26 pct
Cap. 15: CORPURI GEOMETRICE (probleme)

Se va posta în fiecare săptămână câte un capitol.