*FORMULA RAD DUBLI
*** NR DE ELEMENT IRAT DINTR-O MT
** OP CU RADICALI SI PUTERI
*COMPARARE RADICALI
* SUMA DE RADIC DE ORDIN 3 CONJUG
*INTERV DE COND LA LOG
*OP CU RADIC SI LOG
** LOGARITM EXPRESII
** EXPRIM DE LOGARITMI
* COMP A DOI LOGARITMI
** COMP LOG CU RADICALI
*NR COMPLEXE SUB FORMA ALGEBRICA
*MODUL SI CONJUGAT NR COMPLEXE
** EC GRAD II IN NR COMPLEXE
*** RAD DE ORDIN 3 ALE UNIT IN NR COMPLEXE
* NR COMPLEXE, FORMA TRIG
**** FORMA TRIG, ARGUMENT VARIABIL
**** EC IN COMPLEXE CU PUTERI SI CONJ
**** NR COMPLEXE IN GEOME

Clasa a X-a, AL 2

* FUNCȚII INJECTIVE CU O RAMURĂ
* FUNCȚII SURJECTIVE CU O RAMURĂ
* FUNCȚII BIJECTIVE CU O RAMURĂ
* FUNCȚII INVERSABILE, INVERSA UNEI FUNCȚII CU O RAMURĂ
** FCT INJ, SURJ, BIJ CU 2 RAMURI
EC IRAT CU UN RADICAL
EC IRAT CU SUMA DE 2 RAD DE ORDIN 2
** EC IRAT CU SUMA DE 2 RAD DE ORDIN 3
** EC IRAT CU RADIC DE ORDIN 3, CONJUGAT

*** INEC IRAT

EC EXPONENTIALE SIMPLE

EC EXPONENTIALE CU NOTATII

* EC EXPONENTIALE PRIN IMPARTIRE

** INEC EXPONENTIALE

EC LOGARITMICE CU FORMULE

EC LOGARITMICE CU NOTATII

* INEC LOGARITMICE

** EC SI INEC NONSTANDARD

PERMUTARI, ARANJ, COMBINARI

** EC SI INEC IN COMBINATORICA

** IDENTITATI IN COMBINATORICA

*** SUME IN COMBINATORICA

*** PB NONSTANDARD IN COMBINATORICA

* PB DE NUMARARE

NEWTON, TERMEN GENERAL

NEWTON, TERMEN IRAT

** NEWTON, RANGUL CELUI MAI MARE TERMEN

*** MATEMAT FINANCIARE

*** PROBABIL ELEMENTARE

*** PROBABIL, SCHEME CLASICE

TEORIE X, TRIGO

TEORIE X, TRIGO

PROBLEME X, AL 1

** GRAFIC FCT TRIG, COMPARARE

VALORILE FCT TRIG INVERSE

EC TRIG FUNDAMENTALE

EC TRIG DATE PRIN EGALIT DE FCT

* EC TRIG LINIARE

** EC TRIG PRIN NOTATII

*** EC TRIG NONSTANDARD

TEORIE X, GEOME

TEORIE X, GEOME

PROBLEME X, GEOME

DREPTE PARALELE SI PERPEND

PUNCTE DE PE DREPTE, DISTANTA

LINII IMP IN TRIUNGHI

* DETERMIN SIMETRICELOR

** GEOME CU COORD, PB NONSTANDARD